Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

bezemnie
23:27
8096 850c 420
Reposted fromrol rol viabookinistka bookinistka
bezemnie
23:26
7604 f1cd 420
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viapimpmyheart pimpmyheart
bezemnie
23:26
culturenlifestyle:

Fashion Illustrations Use Colorful Foods

Artist Gretchen Röehrs composes ingenious fashion illustrations by models’ silhouette’s and couture garments with colorful food items. The foods are manipulated by placing them carefully, slicing them, or molding them into place to follow the pattern of fabric and figures. The variety of textures are seen in the twisted banana, the layers artichoke, and deeply colorful foods ranging from leafy greens to a vibrant fuchsia. 

bezemnie
23:25
Reposted fromposzum poszum viapimpmyheart pimpmyheart
bezemnie
23:24
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viapimpmyheart pimpmyheart
bezemnie
23:23
bezemnie
23:22
3970 9915 420
Reposted fromfelicka felicka viapimpmyheart pimpmyheart
bezemnie
23:21
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

July 04 2015

bezemnie
23:41
Naprawdę, zanim zacznie się porządkować świat, należy najpierw uczynić generalne porządki wewnątrz nas samych. Wymieść przesądy, schematy, chore ambicje.
— Roma Ligocka
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaraita raita
bezemnie
23:41
bezemnie
23:40
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viapimpmyheart pimpmyheart
23:40

June 30 2015

bezemnie
23:23
1512 3c4d 420
Reposted fromrzys rzys viaraindrops raindrops
bezemnie
23:20
1387 28ae 420
Reposted fromgaf gaf viaraindrops raindrops

June 29 2015

01:33
9730 bdaa 420
Reposted fromerial erial viabookinistka bookinistka
bezemnie
01:27

June 23 2015

bezemnie
01:38
1902 3743 420
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viamaybeyou maybeyou
bezemnie
01:30
bezemnie
01:29
4143 5319 420
Reposted fromavgp avgp viaflachsen flachsen
01:28
6112 be00 420
Reposted fromsugikinator sugikinator viaraindrops raindrops
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl