Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

bezemnie
01:28
5228 a447
Reposted fromadkagar adkagar vialiveattherainbow liveattherainbow
bezemnie
01:25
6952 d1d7 420
Reposted fromwkoncuja wkoncuja viaflachsen flachsen
bezemnie
01:22
bezemnie
01:21
1989 918a 420
Reposted fromribka ribka vialiveattherainbow liveattherainbow
bezemnie
01:19
Reposted fromFlau Flau viamrowcia mrowcia
bezemnie
01:18
8215 b71f 420
bezemnie
01:17
Zawsze pociąga mnie ta mała przestrzeń - człowiek...jeden człowiek. Tak naprawdę to w nim wszystko się dzieje.
— Swietlana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viazapachjasminu zapachjasminu
bezemnie
01:16
5633 9bef 420
Reposted fromkaiee kaiee viaraindrops raindrops
01:16
01:15
8056 649e
Reposted fromkniepuder kniepuder viaraindrops raindrops

June 04 2015

bezemnie
23:55
0919 9871 420
Reposted fromfoina foina viamental-cat mental-cat
bezemnie
23:53
If you want to ma­ke God laugh, tell him about your plans
— Woody Allen
Reposted bycrambie crambie
bezemnie
23:51
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted frommental-cat mental-cat viaraindrops raindrops

May 01 2015

bezemnie
00:26
Zdradzamy ludzi, wykorzystujemy ich, traktujemy ich jak przedmioty, nie mając nawet w sobie na tyle jaj, aby przyznać przed sobą i przed nimi, że tak właśnie jest, że są w naszym życiu po prostu zabawkami do rozrywki. Tkwimy w beznadziejnych związkach, bo uważamy, że przynajmniej zaprowadzają w naszym życiu porządek. Wpadamy w nałogi, bo przecież w porządku musi być też trochę rozrywki. Marnujemy szanse. Chcemy więcej, niż mamy, bo przecież zawsze można chcieć więcej, bo ktoś ma więcej. Bierzemy durne kredyty i raty. Zadłużamy się. Skupiamy się na rzeczach, które w ogóle nas nie powinny dotyczyć. Tracimy czas.
— Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viajakubzulczyk jakubzulczyk
bezemnie
00:25
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. Pracując, boimy się, że stracimy pracę. Tracąc pracę, boimy się, że nie znajdziemy następnej. Nie mając pieniędzy boimy się, że nie będziemy ich mieli już nigdy, trzymając forsę w ręku boimy się, że zaraz ktoś nam ją gwizdnie. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy. Wychowując dzieci boimy się, że coś im się stanie, że wpadną w złe towarzystwo, że to, co próbujemy im przekazać, do nich nie dociera. Boimy się wahań kursów, boimy się krachów na giełdzie, zmian klimatycznych, końca ropy, boimy się tego, że znów wygra PO, znów wygra PiS, a Michał Wiśniewski wciąż będzie nagrywał nowe piosenki. Boimy się Rusków i Unii Europejskiej. Boimy się barbarzyńskich hord narodowców i wyuzdanych hord pedałów. Boimy się tęczy, tej stojącej i tej płonącej.
— Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viajakubzulczyk jakubzulczyk
bezemnie
00:21

Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia. (...) Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.

Bądź sobą. Jesteś dość dobry. Twoje ciało oszaleje od hormonów, ale i tak mu ufaj. Twoje serce będą rozsadzać sprzeczne emocje, ale i tak go słuchaj. Nie zmieniaj swojego ciała, swoich opinii i swoich wartości dla taniego poklasku.
I jak śpiewa Paisley, nie bój się. Masz jeszcze dużo czasu do najlepszych lat swojego życia.
Później jest lepiej. Zaufaj mi.
A jeszcze lepiej, zaufaj sobie.

— R. Brett
Reposted fromswojszlak swojszlak viaraita raita
bezemnie
00:19
Reposted fromweightless weightless viaraindrops raindrops
00:18
2905 7d97 420
Reposted fromtwice twice viajakubzulczyk jakubzulczyk

April 24 2015

01:06
Are you paralyzed with fear? That’s a good sign. Fear is good. Like self-doubt, fear is an indicator. Fear tells us what we have to do. Remember one rule of thumb: the more scared we are of a work or calling, the more sure we can be that we have to do it.
— Steven Pressfield, The War of Art: Break Through the Blocks & Win Your Inner Creative Battles (via wordsnquotes)
Reposted fromaudioair audioair
01:02
1494 f311 420
Reposted fromkulamin kulamin viaohwow ohwow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl